Disclaimer

Disclaimer

© 2011- Alle rechten voorbehouden – RJ Record studio

RJ Record Studio heeft haar website met zeer grote zorg samengesteld. Mocht er onverhoopt informatie op deze website staan die niet correct is,
dan bieden wij op voorhand daarvoor onze excuses aan. Graag horen wij van u om welke informatie het gaat. Dan zorgen wij ervoor dat alles zo
spoedig mogelijk wordt gecorrigeerd en/of aangepast. Ook uw overige op- of aanmerkingen over onze website zijn van harte welkom.
RJ Record Studio geeft geen toestemming om teksten, foto’s, film- of geluidsfragmenten te kopiëren en/of hier printscreens van te maken.
 


Eigendom

RJ Record Studio streeft er naar altijd correcte en actuele informatie aan te bieden aan de bezoekers van haar website. RJ Record Studio kan
echter niet garanderen dat de informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is.
RJ Record Studio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.
Het auteursrecht van informatie die via de links toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s. Dit geldt ook voor alle
gebruikte handelsmerken en logo’s.
RJ Record Studio is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Aan alle op deze site getoonde informatie of
van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Misbruik wordt aanhangig gemaakt bij de de rechtbank in Den Bosch.
Alle informatie op deze website, in welke vorm dan ook (denk onder meer aan teksten, illustraties en te downloaden bestanden) is en blijft
eigendom van RJ Record Studio, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
 


Gebruik informatie

Er mag niets van de op deze website getoonde of van deze website te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde
gegevensbestanden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal/elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RJ Record Studio.
 


Eigenaren

RJ Record Studio heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren op te sporen van alle op deze website gebruikte secundaire
informatiematerialen, zoals teksten en afbeeldingen. Desondanks kan het voorkomen dat er eigenaars zijn van dergelijke materialen, die hun materiaal
aantreffen op deze website.
RJ Record Studio verzoekt deze personen contact op te nemen met de webmaster. Dan kan het materiaal indien gewenst per direct van de website worden verwijderd.