Zangdocent gezocht
Zangles in Eindhoven e.o.
Vocal Coaching in Eindhoven e.o.

Disclaimer

Disclaimer

C 2011-Alle rechten voorbehouden – RJ Record Studio

 

RJ Record Studio heeft haar website met grote zorg samengesteld. Mocht er onverhoopt informatie op deze website staan die niet correct is, dan bieden wij op voorhand onze excuses aan.
Graag horen wij van u om welke informatie het gaat zodat deze zo spoedig mogelijk wordt gecorrigeerd en / of wordt aangepast.
Ook zijn overige op- of aanmerkingen over onze website van harte welkom.

 

Eigendom

RJ Record Studio streeft er naar altijd correcte en actuele informatie aan te bieden aan de bezoekers van haar website.
Echter kan niet gegarandeerd worden dat de informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel zijn.
RJ Record Studio aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.
Het auteursrecht van informatie die via de mogelijke links toegankelijk zijn ligt bij de eigenaar van de betreffende websites. Hieronder vallen ook alle gebruikte handelsmerken en logo’s.
RJ Record Studio is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar mogelijk naar wordt verwezen.
Aan alle op deze site getoonde informatie of van deze site te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Misbruik wordt aanhangig gemaakt bij de rechtbank in Den Bosch.
Alle informatie op deze website, in welke vorm dan ook (denk onder meer aan teksten, illustraties en te downloaden bestanden) is en blijft eigendom van RJ Record Studio tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.

 

Gebruik informatie

Er mag niets van de op deze website getoonde of van deze website te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal/ elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RJ Record Studio.

 

Eigenaren

RJ Record Studio heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren op te sporen van alle op deze website secundaire informatiematerialen, zoals teksten en afbeeldingen. Desondanks kan het voorkomen dat er eigenaars zijn van dergelijke materialen die hun materiaal aantreffen op deze website.
RJ Record Studio verzoekt deze partij contact op te nemen met de webmaster. Indien gewenst kan het materiaal per direct van de site verwijderen worden.