Zangles

RJ Vocal coaching combineert de theorie met de praktijk en klassieke zangmethodes
met de moderne digitalisering. De indeling van de lessen zijn zodanig samengesteld
dat het een luchtige en ontspannen sfeer uitstraalt. Het doel is jou beter maken
en dat kan alleen als je plezier hebt.

Enkele leerlingen aan het woord

RJ vocal coaching wordt verdeelt in 4 Blokken:


Het 1e blok bestaat uit het ontdekken en de beheersing van je stem.
(Basis cursus)
In dit blok worden de basisbegrippen en technieken van het zingen uitgelegd
en aangeleerd.

De onderdelen die in dit blok aan bod komen zijn:
– Ademhalingstechnieken
– Stemtechnieken
– Opwarmoefeningen begeleid met- en zonder piano
– Stembereik bepalen
– Ontdekken van je kopstem (Falset register)
– Toonvast worden
– Microfoon technieken
– Stemopname bij zangoefeningen
– Studio opname van jouw eigen gekozen nummer
– Tips op gebied van: Houding, Presentatie, articulatie en onderhoud van je stem
– Vertrouwen krijgen tijdens het zingen
– Werken aan je eigen repertoire
– Evaluatie

 In het 2e blok gaan we het stembereik uitbreiden.

De onderdelen die in dit blok aan bod komen zijn:
– Ademhalingstechnieken
– Stemtechnieken
– Klankkleur
– Durven zingen en nieuwe technieken uitproberen
– Gecontroleerd met Borststem (Modale register)en Kopstem (Falset register)
   zingen
– Opwarm oefeningen begeleid met- en zonder piano
– Register uitbreiden
– Toonvast worden in het nieuwe stembereik
– Stemopname bij zangoefeningen
– Studio opname van jouw eigen gekozen nummer
– Stem herkenning
– Tips op gebied van: Houding, Presentatie, articulatie, timing en onderhoud
   van je stem
– Uitbreiden van repertoire
– Evaluatie

Het 3e blok staat in het teken van het gecontroleerd gebruik maken van je
nieuwe stembereik.

De onderdelen die in dit blok aan bod komen zijn:
– Ademhalingstechnieken
– Stemtechnieken
– Techniek herkenning en toepassen
– Klankkleur
– Opwarm oefeningen begeleid met- en zonder piano
– Stembereik controleren door wisselnoten van laag en hoog
– Melodische variaties toepassen
– Gehoortraining
– Toonvast blijven in het nieuwe stembereik
– Stemopname bij zangoefeningen
– Studio opname van jouw eigen gekozen nummer
– Tips op gebied van: Presentatie, intonatie, articulatie, timing en onderhoud van
   je stem
– Werken aan en uitbreiden van je eigen repertoire
– Evaluatie

Het 4e blok is de Masterclass.

Na drie blokken gaan we in dit blok over op maat gesneden lessen.
Deze lessen kunnen speciaal ingericht worden op bijvoorbeeld auditeren,
optredens, musicals of uitvoeringen.
Deze lessen worden gezamenlijk samengesteld, zodat die onderdelen geperfectioneerd
worden waarvan we beide vinden dat hier verbetering gewenst is.

Elk blok bestaat uit 12 uur ,je kunt dit indelen in:
12 lessen á 60 minuten of
16 lessen á 45 minuten of
24 lessen á 30 minuten.

De reden dat met blokken gewerkt wordt is om aan te geven dat de volgorde logisch
en gestructureerd opgebouwd is.
Blok 01 : Basis technieken aanleren
Blok 02 : Uitbreiding van je stem bereik
Blok 03 : Controle over je stem en aangeleerde technieken
Blok 04 : Masterclass

De lessen zijn ook los te volgen, er zijn verder geen verplichtingen aan verbonden.

Het advies is dat men één maal per twee weken zangles volgt, maar hier kan in overleg van afgeweken worden.
Lessen worden gegeven volgens afspraak.