Zangdocent gezocht
Zangles in Eindhoven e.o.
Vocal Coaching in Eindhoven e.o.

Privacy verklaring

Bij RJ Record Studio respecteren wij jouw privacy, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van je nodig.
In de verklaring lees je welke gegevens wij gebruiken en hoe we deze opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op de website www.rjrecordstudio.nl
Wij behandelen jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Persoonsgegevens : Om je in te schrijven voor zangles, VPC en studio opnames verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegevens wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de relevante wetgeving.
Jouw toestemming : We kunnen jouw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer je je inschrijft voor een (proef) zangles of opname of als je contact met ons opneemt. Wij mogen jouw gegevens verwerken, omdat we jouw toestemming hebben gekregen bij het inschrijven of mailen. Bovendien hebben wij jouw gegevens nodig om de inschrijving op een correcte manier af te ronden. Indien je ervoor kiest om je gegevens niet te delen kan RJ record Studio je geen plek aanbieden voor zangles, VPC of een studio opname. Verder zullen we jouw gegevens niet zonder je toestemming verwerken, tenzij we daar wettelijk verplicht zijn.
Foto’s / Filmpjes / Geluidsopname : Bij RJ Record Studio heb je de mogelijkheid wel of niet gepromoot te worden via sociaal media. Dit wordt bij de inschrijving middels een document vast gelegd. (personen jonger als 18 jaar dienen dit document te laten ondertekenen door ouders of wettelijke voogd)
Indien je ervoor kiest om gepromoot te worden dan maakt RJ Record Studio foto’s , filmpjes en / of geluidsopnames. Het is niet mogelijk om achteraf de toestemming van plaatsing in te trekken. Uit coulance is het wel is het mogelijk om binnen een periode van 4 weken na plaatsing een bericht naar RJ Record Studio te sturen uitsluitend per mail info@rjrecordstudio.nl voor het verwijderen van een bericht.
Jonger dan 18 jaar : Als je jonger dan 18 jaar bent, heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig.
Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee ? Om gebruik te maken van onze opname studio, (proef)zangles of VPC hebben we de volgende gegevens van je nodig. *Je NAW gegevens * Geboortenaam * Mail adres * Telefoonnummer, zodat we je kunnen bereiken bij een wijziging og vraag.
Beveiliging : We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden.
Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben er niet bij. Wij doen dit d.m.v. de volgende maatregel.  * De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben.
Bewaartermijn : Wij bewaren jouw persoonlijke gegevens niet langer dan we ze nodig hebben voor de doelen die eerder omschreven zijn.
Wijzigingen van de privacy policy : Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze website plaatsen.
Wij zullen ingeschreven leerlingen middels een mail ook op de hoogte brengen.
Jouw rechten : De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten. * Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens. * Je mag ons vragen om correctie van je gegevens. * Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens * Je kunt een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken.
Contact : Voor vragen kun je contact opnemen via email : info@rjrecordstudio.nl onder vermelding van privacy policy.